ALAT PEMADAM KEBAKARAN UNTUK MENUNJANG FASILITAS TERAPI OKSIGEN HIPERBARIK

Foto Berita

ALAT PEMADAM KEBAKARAN UNTUK MENUNJANG FASILITAS TERAPI OKSIGEN HIPERBARIK

Ketika kebakaran terjadi kuasailah pada saat api tersebut masih kecil, semakin besar api semakin sulit memadamkannya. Sehingga diperlukan alat-alat penunjang pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api.

Terapi Oksigen Hiperbarik adalah terapi didalam sebuah tabung, pasien akan duduk dan menghirup oksigen 100% melalui masker yang sudah disediakan. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran adalah oksigen adanya zat asam yang cukup. Kandungan  oksigen di tentukan dengan prosentase maka apabila kadar oksigen semakin besar maka nyala api akan semakin hebat, sedangkan,jika kadar oksigen kurang dari 12 % maka tidak akan terjadi nyala api. Karena didalam chamber oksigen yang dihrup murni 100%, sehingga perlu alat-alat pendukung pemadaman kebakaran dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pasien seperti dilarang membawa barang-barang yang memicu terjadi kebakaran. #lakesla #hbo #hyperbarik